top of page

בלוג שומרי הסב

  • talshinets

פלורנס נייטינגייל – מלאך או ממציאה?השם של פלורנס נייטינגייל מעורר מיד אסוציאציות על מלאך בדמות אישה, שהסתובבה עם פנס בין הפצועים והעניקה הילה לתפקיד האחות הרחמנייה.

פלורנס נייטינגייל הניחה את הבסיס להתמקצעות תפקיד האחות כפי שאנחנו מכירים כיום.


אבל לא הרבה יודעים שגברת נייטינגייל הייתה גם סטטיסטיקאית, שהרבתה להסביר את הממצאים שלה בצורה גרפית. היא השתמשה בגרפים כדי להסביר את הדוחות שלה על אופי ואיכות התנאים של טיפול רפואי במלחמה.

ביודעה שחברי הפרלמנט ופקידי בכירים לא יטרחו לקרוא לעומקם את הדוחות שהציגה ובוודאי לא יבינו אותם, היא פיתחה גרף מיוחד לייצוג הממצאים.


היום אנחנו משתמשים הרבה ב Pie Chart ("תרשים עוגה" או "מעגל חלוקה"), שהוא נגזרת ישירה של הדוחות של פלורנס נייטינגייל.


בשנת 1859 היא הייתה האישה הראשונה שצורפה אל עמותת הסטטיסטיקאים המלכותית. בשנת 1874 קיבלה חברות כבוד באגודת הסטטיסטיקאים האמריקאית.


בעזרת הגרף שבתמונה פלורנס נייטינגייל הוכיחה שבמלחמה רוב החיילים לא מתו מפציעות.

29 צפיות

Comentários


bottom of page