top of page

בלוג שומרי הסב

  • talshinets

ייפוי כוח מתמשך – לתכנן היום מה יהיה גורלנו מחר

תמר, ילידת 1947 עבדה שנים רבות בקופת בריאות נחשבת.

בן זוגה מאיר, מבוגר ממנה בשנתיים הועסק כשכיר כל חייו בתעשייה הביטחונית בצפון הארץ. בני הזוג עלו מעירק לפני שנים רבות ולהם שלושה ילדים ונכדים. בני הזוג צברו במהלך חייהם נכסים אשר מאפשרים להם חיי שפע ללא מחסור. בשנים האחרונות החלו להופיע אצל מאיר סימנים של שכחה בלבול וחוסר ריכוז. תמר לעומתו נשארה חדה להפליא. בני הזוג הגיעו למשרדי וביקשו בצורה ברורה וצלולה לחלוטין לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך כך ובבוא היום בו לא יבינו בדבר, רצונם ימולא בהתאם להחלטתם. השניים סיפרו לי שהם כבר הכינו צוואה, קנו מצבות וחלקות קבר כדי שהדבר לא "יכביד" על הילדים ביום מותם. "אנחנו מודעים לגילנו ומצבינו ורוצים לייפות כל אחד את כוחו של השני לטפל בענייננו. בנוסף, אנחנו רוצים להבטיח שביום בו שנינו נחדל להיות צלולים ולא נוכל לקבל החלטות עבור עצמנו בננו הבכור יהיה מוסמך לטפל בעניינים האישיים וברכוש שלנו". תמר ומאיר הסמיכו באופן מפורש את בנם (רו"ח במקצועו), לנהל את ענייני השכירות בנכס הרשום על שמם, טיפול בחשבון הבנק באופן שוטף וכן להמשיך ולהשקיע את הכספים המושקעים במכשירים פיננסיים קיימים ובאופן סולידי.הזוג המדהים הזה החליטו יחד כי גם אם לא יוכלו בעתיד לקבל החלטה בנושא, הם כבר עכשיו קובעים כי בכל יום הולדת של הנכדים הם יעניקו להם מתנה.

credit: pexels-marcus-aurelius.

בשיחה נפרדת עם כל אחד מהם ווידאתי כי לא הופעל עליהם לחץ כלשהו לעריכת ייפוי הכוח המתמשך, ולאחר שערכנו רשימה של כלל הנכסים ושוחחנו על בקשות ורצונות עתידיים, ערכנו את רשימת ההנחיות המקדימות בייפוי הכוח. "כל עוד מצבינו מאפשר זאת, אנחנו מעוניינים להישאר בביתנו, ואם חלילה לא נוכל להישאר לבד, אנחנו מבקשים מטפלת סיעודית במסגרת ביתית. בית אבות הוא הברירה האחרונה.

בפן הרפואי, הביעו בני הזוג הנפלא הזה את רצונם להימנע מכריתת איברים ומניתוחים מורכבים. עוד הוסיפו כי בתם תהיה מיופת הכוח לענייניהם הרפואיים.

התיקון לחוק הכשרות המשפטית הוא ללא ספק מהפכה משמעותית. ככל שתוחלת החיים עולה ואיכות הטיפול משתפרת, יותר אנשים עלולים למצוא את עצמם במצב של נבצרות זמנית או קבועה, ולפיכך תלויים ביכולתו ובאחריותו של אחר. ייפוי כוח מתמשך הינו כלי חדש ועוצמתי המאפשר לאדם כשיר, בעל רצון ודעה צלולה לבטא ולהחליט על רצונותיו העתידיים. החלטות אשר ייעצבו את חייו ועתידו ביום בו לא יוכל עוד לקבל החלטות באופן עצמאי מודע ומושכל וזאת, ללא התערבות בית משפט או האפוטרופוס הכללי.

ייפוי כוח מתמשך נערך במשרדנו, משודר באופן מקוון לאפוטרופוס הכללי לצורך בדיקה טכנית. מרגע קבלת אישור ההפקדה, ניתן יהיה להפעיל את הייפוי כוח המתמשך ע"י מיופה הכוח וכל זאת במידה והממנה לא יהיה מסוגל להבין בדבר.

Comments


bottom of page