top of page

בלוג שומרי הסב

  • talshinets

בדיקה ביטוחית משנה סדרי חיים

מוטי ורינה (שמות בדויים) הם זוג בשנות ה-70 לחייהם. הם עלו ארצה לפני כ-25 שנה מארה"ב עם ארבעת ילדיהם. כיאה לעולים חדשים שהגיעו מארה"ב ומכירים את מושגי הבריאות האמריקאים – שם אין מערכת בריאות ציבורית וכל מבנה מערכת הבריאות מושתת על ביטוחים דרך מקומות העבודה או באופן פרטי – הם מיד רכשו ביטוח רפואי בישראל עבורם ועבור ארבעת ילדיהם.

הימים סוף שנות ה-90, בואכה תחילת שנות ה-2000, ופוליסות הבריאות שנמכרו באותם ימים תאמו את הטכנולוגיות והיכולות הרפואיות של אותם הימים. טכנולוגיות מחליפות ניתוח עוד היו נדירות, מיפוי גנומי של גידולים סרטניים עוד לא היו קיים, וגילויים של גידולים היו בשלבים מאוחרים ולא בשלבים המוקדמים.

לאורך השנים נעשו שינויים רבים בפוליסות הביטוח הקיימות בתחום הבריאות, אך מוטי ורינה, שניהם עצמאיים מצליחים בתחומם, היו עסוקים מכדי להיענות להצעות הסוכנות למעבר על תיק הביטוח שלהם ולבחון ביצוע שינויים והתאמות בתיק הביטוח לפוליסות רלוונטיות ומקיפות יותר.

לפני כשנה וחצי חלה מוטי בסרטן. את הפניה לסוכנות הביטוח ביצעו לאחר הגילוי ותחילת הטיפולים, כאשר התחילו להעמיק ולבדוק את אפשרויות הטיפול העומדות בפניהם.

credit: pexels-a-koolshooter

מיד התחלנו בבדיקת הפוליסות ובחינת הכיסויים הרלוונטיים. שמחנו וכאבנו. שמחנו שישנם כיסויים חשובים ביותר, כיסויים המכסים סכומי טיפול של עשרות אלפי שקלים, אך כאבנו על כך שטיפול מתקדם שהוצע לו לא היה כלול במסגרת הפוליסה שהייתה ברשותו מסוף שנות ה-90. פוליסה עדכנית מכילה כיסוי מסוג זה.

ראשית טיפלנו בתביעות של הכיסויים שכן קיימים בפוליסות ודאגנו למימוש התביעות. בנוסף, פעלנו מול חברת הביטוח למימון הטיפול החדשני על אף שלא היה כלול במסגרת הפוליסה, ולמרות שלא היו זכאים מצד הגדרות הפוליסה, חברת הביטוח אישרה לאחר הפעולות מצדנו, מימון חלקי של הטיפול. אמנם לא כל העלות מומנה על ידי חברת הביטוח אך כ-20 אלף שקלים מתוך העלות שולמה על ידי החברה.

בהמשך, לאחר חשיפתם של מוטי ורינה לחשיבות הגדולה עדכון תיק הביטוח, ישבנו עם רינה (עם מוטי כבר לא ניתן היה לשדרג לו את הפוליסות כיוון שחלה) שדרגנו עבורה את הכיסויים והוספנו כיסויים חדשים שלא היו ברשותם.

באותה הזדמנות בחנו גם את כספי הפנסיה והחסכונות השונים שצברו, כיוון שכעת השתנו הצרכים של המשפחה ובנוסף שיעורי המס על הקופות השתנו לאחר המחלה, כך שצריך היה לחשב מחדש את השימוש בכספים שצברו – באיזה אופן, באלו סכומים ובאלו מוצרים.

כיום מוטי בתהליך החלמה ומצבו משתפר. המשכנו בסוכנות ללוות את המשפחה בצרכים המשתנים עקב המחלה וכעת הם מרוכזים בעיקר בהחלמה ובחזרה לשגרה ככל הניתן. נאחל למוטי החלמה מהירה ומלאה.


המסרים שהתחדדו אצלנו מהסיפור הם שביטוח זו לא פעולה חד פעמית שעשינו לפני 20 שנה, ושכמו שפוליסות ורגולציה משתנים, גם צרכים משפחתיים משתנים ואין להזניח את הנושא ולתת לו פשוט לזרום עם הזמן. יכול להיות שבפעם הבאה שנידרש אליו זה יהיה מאוחר מדי.

Comments


bottom of page