top of page

בלוג שומרי הסב

  • talshinets

אתה יודע מה הבנק שלך נותן לך? בוא תגלה מה בנקים אחרים נותנים ללקוחות שלהם......

בעקבות מעבר של זוג לקוחות "שומרי הסב" דוברי רוסית מבנק אחד למשנהו, וחוסר אונים מוחלט שלהם בשליטה של מה עבר מבנק לבנק (כי לא היה פקיד דובר רוסית) החלטתי לבדוק מה כל בנק נותן ללקוחותיו.

אומר שסניף של בנק שמצוי בעיר שחלק ניכר ממנה הם תושבים רוסיים, מן הראוי שיהיה לפחות דובר רוסית אחד. לפחות.
פעולת ניוד מבנק לבנק (במעבר בין בנקים) – היא פעולה אוטומטית שניתן לבצעה גם דרך האינטרנט או האפליקציה.

*הערת מחבר – לא לכל הבנקים ישנן אפליקציות ידידותיות למשתמש.


אתם בני 60+ איזה יחס תקבלו בהגיעכם לבנק?


פועלים:


הזמנת תור מראש. לא הזמנת תור – אתה לא נכנס אלא אם אתה בן 70.

בן 70 שלא הזמין תור יכנס וימתין. קדימות תינתן לכל מי שהזמינו תור.

בדיקה של מסלולים/הטבות/הזלות – הלקוח צריך ליזום הבנק לא יוזם מצידו.

מסגרות – התייחסות לכל לקוח לגופו כנ"ל לגבי עמלות בכרטיסי אשראי – תלוי מיקוח.

אין דוברי רוסית בבנק. יש דוברי ערבית.מזרחי טפחות


אין צורך להזמין תור מראש. הדלת פתוחה לכולם בכל עת.

כל בנקאי ידבר איתכם.

פעולות שלא ניתן לעשות בדיגיטל או טלפונית – העברת סכומים גדולים או חתימה בדיגיטל.

בדיקה של מסלולים/הטבות/הזלות – הלקוח צריך ליזום הבנק לא יוזם מצידו.

מסגרות – התייחסות לכל לקוח לגופו כנ"ל לגבי עמלות בכרטיסי אשראי – תלוי מיקוח.

ישנם בנקאים דוברי רוסית וערבית בסניף.דיסקונט


לקוח מגיל 70 מקבל קדימות בתור (גם אם לא הזמין מראש) גם בתור טלפוני.

חבילת הנחות בעמלות

בבנק נגישות מלאה

הצעה של המסלול המוזל – הצעה מובנת בעת שיחה עם לקוח

אחת לשנה הבנק עושה טיוב ופונה באופן יזום ללקוחות ומפנה אותם למסלול המוזל (ממליצה לוודא שאתם שם ולא לחכות לטלפון מהבנק)

מסגרות – התייחסות לכל לקוח לגופו כנ"ל לגבי עמלות בכרטיסי אשראי – תלוי מיקוח.

הבנק לא פונה באופן יזום ללקוחות בני 75 להציע להם כרטיסי אשראי.

קיים ליסט (רשימה) פנימי על פיו מחוייבים לפתוח חשבון ולוודא שכל הפעולות שעשו מצויות ברשימה. מי שעובר על פתיחת החשבונות לוודא שהכל כשורה הוא סגן מנהל הסניף.

בבנק ישנם דוברי רוסית וערבית.יה"ב


אין תשלום על פעולות עו"ש (עובר ושווא) ב-90% מהחשבונות (רוב החשבונות מאוגדים תחת קבוצות של עובדי מדינה דרך הסכמים).

אתה לא חייב להיות עובד מדינה כדי לקבל את ההטבות!

חבילת הבסיס – הכנסה חודשית בסך של 5000 ₪ כשכיר/פנסיה/ביטוח לאומי(זה המינימום כדי לעמוד בקריטריונים של פטור מעמלות עו"ש).

אין עמלות עו"ש – אין צורך במסלולים, אין עמלות בערוץ ישיר וערוץ פקיד, לא לוקחים עמלות על פנקסי צ'קים, אין עמלות מט"ח ואין עמלות בניירות ערך.

אין צורך להזמין תור מראש. מה כן יש – המתנה. לעיתים ארוכה מאד! והתנהלות ממש איטית.

ישנם דוברי רוסית וערבית בבנק.לאומי


שום בשורה יוצאת דופן ללקוחות הבנק. הבנק לא יוצא מגדרו להודיע ללקוחות אם ניתן לבצע עבורם הוזלה באפיקים השונים.

מה שכן, וזו בשורה אמיתית, מחוץ לסניף יושב בנקאי עם מחשב שמקבל את פני המגיעים לסניף ונותן פתרון מיידי ומהיר מבלי להיכנס לסניף ולהמתין לבנקאי. רוב המשתמשים בשירות זה הם אנשים מבוגרים שמקבלים פתרון מיידי ומהיר ללא המתנה.

אין צורך בזימון תור מראש מעל גיל 70. מי שלא הזמין תור (מתחת לגיל 70) יתקבל כשמתפנה.

ישנם דוברי רוסית וערבית בסניף.


· סניפי הבנקים שנבדקו נמצאים בכרמיאל (יתכן שסניפים אחרים מאוישים או חסרים בפקידים דוברי שפות).

· המפגשים נערכו מול מנהל/סגן מנהל הסניף.

12 צפיות

Comments


bottom of page